Kırklareli 1 Şubesi

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında basın açıklamasını yaptık

 
 

Resim

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmen, kamu sisteminin tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri hizmetleri sınıfının sınıfının bir meslek kanununa kavuşturulması konusunun daha fazla ötelenmemesi hakkında belirterek, “Mesleğin hak tanımlaması, öğretmenlerin zemininin, haklarının haklarının şifreleme ve artırılması, iletilerle, genelgelerle görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle olması gerekiyor ”dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü önerisi eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin meslek kanunu talebini dile getirmek konulması çağrısında bulunduk.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, eğitimin, insanın özünü keşfetmeye, kişiliğini öğrenmeye yönelik en büyük eylemi ifade ederek, eğitimi, öğreten-öğrenen insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hâkim olduğu ve ahlaki sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütünü olarak kabul ettiklerini söyledi.

“Eğitimi, tam da bu yüzden hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz görüyoruz” diyen Yalçın, “Eğitimde düşenin ahlakta, adalette, merhamette, bilimde bir çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması mümkün olmaz. Öğretmenlik, insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden biridir. Öğretmen, çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculukunda hem rehber hem rol modeldir. Bu vasıf, öğretmenlik mesleğinin tarih boyunca önemli ve değerli kabul edilmesinin sebebi olan bu vasıf ifadelerini ifade etmektedir. 

Meslek kanunumuzu istiyoruz

Eğitimde örnek yürüttüğü gibi, öğretmenlik bilgi sistemi bilgi tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri hizmetleri sınıfının sınıfının sınıfının sınıfının sınıfının bir meslek hukukuna kavuşturulması için Yalçın, sözlerini sürdürdü: “Mesleğin hakında kendi zeminde tanımlanması, öğretmenin hakında olduğu gibi, öğretmenin haklarının bilgisi ve artırılması, üstlerinde, genelgelerle görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle doldurulması gerekmektedir. Ülkemizde resmî ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen var iken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun muadili; hukuki boşluk boşluk, açıdan ise yoksunluktur. Kanun, hedefler ve gerçeklerde uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliğini taşımalı; öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermeyen. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra bir tek şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer basmak, hem talebemizi doğruluyor hem tepkimizi haklı kılıyor. " öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermeyen. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra bir tek şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer basmak, hem talebemizi doğruluyor hem tepkimizi haklı kılıyor. " öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermeyen. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de yazılması için gereken birikim de var. Bundan sonra bir tek şeye ihtiyaç var. O da kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade. Bizler Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer basmak, hem talebemizi doğruluyor hem tepkimizi haklı kılıyor. " Bizler Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer basmak, hem talebemizi doğruluyor hem tepkimizi haklı kılıyor. " Bizler Türkiye'nin bütün illerinden hep birlikte o iradeyi harekete geçirmek için sesleniyoruz: Meslek kanunumuzu istiyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, 11. Kalkınma Planı'nda da Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer basmak, hem talebemizi doğruluyor hem tepkimizi haklı kılıyor. " 

Vaadin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen kamuoyuna net bir içerik paylaşılmamıştır

Meslek kanununun çıkarılması noktasında niyet ve kullanım kamuoyuna deklare edilmesinin iki yıl geçmesine rağmen, bugüne kadar kadar kamuoyuna net, açık ve kesin bir içerik paylaşımının yapılmadığını dile getiren Yalçın, Millî Eğitim Bakanlığı'nca devam, kılavuz taslağın, öngörülmüş bir tasarımın, mutlaka planlanmış bir tasarımın sendika olmak üzere, paydaşlarla iş birliği içinde ele alınması olgunlaştırılması vurguladı.

Ali Yalçın, öğretmenlik mesleğine, öğretmenlere, eğitime ve öğütme uzmanlarını, önceliklerini, talep ve beklentilerini şekillendiren, meslek kanununa dair beklentilerini ifade eden hususlara da dikkat çekerek, “OECD'nin dikkat çekerek 'Dünya Standartlarında 21. Yüzyıl Okul Sistemi Nasıl İnşa Edilmeli? ' raporda yer alan, 'Eğitimin bir ülkenin önceliği olup bazı sorular sorularak anlaşılabilir: Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü nedir? Öğretmenlere ödenen ücretler benzer eğitim geçmişine sahip bireylere ödenen ücretlere nasıldır? Çocuğunuzun öğretmen olmasını ister misiniz? Medyada okullar ve eğitim üzerine haberler ne kadar yer buluyor? ' Yorumlu soruları görüşine bakın. Bu soruların birini, politika belirleyici, politika tasarlayıcı ve uygulayıcı şey olanların cevaplaması gerekiyor. Kesin olan bir şey var ki, PISA'da yüksek performans gösteren eğitim çoğunda, öğretmenlere daha yüksek maaş, eğitim geçmişinin daha fazla önemsenmesi, eğitim geçmişinin daha fazla önemsenmesi, öğretmen niteliğinin artırılması ve öğretimin geliştirilmesine yönelik eğitim harcamalarının payının daha fazla olması eğilimi ”şeklinde konuştu.

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkili sendikası olarak, gerek akademik yayınlar gerek raporlar gerekse alan ve teşkilat taramalarıyla öğretmenlik Meslek Kanunu noktasında gündemin oluşmasını sağladıklarını, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da gündemi belirlediklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti: "Nelere ihtiyaç duyulduğu," Meslek kanununun nitelik hangite olması gereken hususlarını 2018 yılında hazırladığımız 'Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler' başka raporlaoyuna açıkladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene destek kanunu olmalı 'üst başlığıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi, içeriğe ve olması gerekenlere çocuklar farkındalık oluşturmayı hedefledik. Araştırdığımız çalışmaların, araştırmaların, yayınlarımızın ve hazırladığımız raporların ürettiği birikimi esas alarak 'nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda neler olmalı 'sorularına verilecek cevaplarımızı netleştirdik. Tespitlerimizi ve tekliflerimizi burada bir bütün olarak ifade edecek değiliz, başat konu başlıklarına yönelik ve teklifleri ifade etmekle yetineceğiz. ”


 


Haklarımızı koruyacak, temel uygulamaları iyileştirecek, şiddeti de önleyecek meslek kanunu bir önce çıkarılmalıdır

Öncelikle resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin boyutlarını ele alacak bir basit düzenlemeye duyulan ihtiyaç geniş bir toplumsal mutabakatın varlığının değiştirilmesi herkesçe kabul edilmesi meslek meslek kanununun 'öğretmenlerin statüsünü , toplumsal itibarını yükseltebilecek, gelecek kazanç sağlayacak, çalışma şartlarını, şiddeti de önleyecek 'türden bir içerikle yükseltebilecekle mümkündür. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitimin niteliğinin artmasına doğrudan da dolaylı olarak katkı sağlanacak pek çok düzenlemeye yasal dayanak oluşturma potansiyeli bulun. Biz, meslek kanununda, Öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine çözüm önerileri kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz. Resmî eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamını emredici olarak düzenlemeyen bir kanunun, öğretmene itibarını korumada yetersiz hatırlatıyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerinde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz. İstihdamda güçlük kategorisinde olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara oğul olacak, öğretmeni güdü ve teşvik etmek, imkânlar, sübvansiyon ve haklarla ödüllendirmeye süt hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri çocuklar için ön şart olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından fırsatlarına, ehliyetten belirsizlikten, ayrımcılık ya da seçalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümler meslek kanununun olmazsa olmazıdır ”diye konuştu.
 


 

Eğitim kurumu yöneticiliği bir konum olarak meslek kanunu kapsamında düzenlenecek

Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliği konunun bir sorun olarak değil, bir konum olarak meslek kanunu düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali ve özlük hakları da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmalıdır ”dedi.

Öğretmenin itibarının, statüsünün, hak ve imkânlarının, fırsat ve yetkilerinin artırılmasına dayanak yapılması gereken Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mali haklarında, hak, yetki, sorumluluk ve toplumsal bir ekseninde gerçekleştirilecek kaçınılmaz görünen gerekliliği, kamu maliyesi dengesi, örneğin vb. bahanelerin arkasına sığınılmadan çıkarılması çağrısında bulunan Yalçın, aksi hâlde, eğitimde başarınınamayacağının, meslek kanunundan sağlanamayacağının bilinmesi gerektiğini kaydetti.

24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir

Salgın gömlek, okulun da öğretmenin de değerini; yokluğunun, eksikliğinin telafisi niteliği, toplumsal yapının ana direklerinden biri olduğu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: “Salgın eğitim-hizmetlerinde bilinen ve alışılagelen usullerin olarak zorunlu terk, öğretmenlerimizin fedakârlıkları, azimleri, çabaları olmasa, bu Zorlu sürecin, bilgi kayıpları olmak üzere, giderilmesi mümkün olmayan zararlara vereceğini bugün çok net görebiliyoruz. Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü ile geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını bulunduğu yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesidir. Zaman, vaatleri bilgi için bilgi, Sürme sonuca ulaştırma zamanıdır. ”

Yetkilileri Adım atmaya çağırıyoruz

Ali Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen olarak, bu hususlar çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor; siyasi iradeyi, TBMM'yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz ”diyerek sözlerini tamamladı.