Kırklareli 1 Şubesi

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli 1 Nolu Şubesi Vize İlçesi işyeri temsilcileri sendikal eğitim formatörlüğü programını gerçekleştirdik.

Eğitim-Bir-Sen Kırklareli 1 No’lu Şubesi Vize İlçesi işyeri temsilcileri sendikal eğitim formatörlüğü programını gerçekleştirdi. Şube Başkanı Selahattin Karanfiler, işyeri temsilcileri sendika ırmağımızın doğuş yeridir. Irmağın doğuşu ne kadar temiz ve hareketli olursa sendika denizimiz de o kadar derin, büyük ve nitelikli olur dedi. Karanfiler bu eğitimler üyelerimizin ve sendikamızın entelektüel birikimi ve kapasitesini geliştirdiğini ifade etti.

Karanfiler, insan ilişkilerinde ve teşkilat çalışmalarında davranışların %80 konuşmaların %20 etkili olduğunu, insana değer veren, seven ve merkeze alan her hareket ve çalışma başarılı olacağını ve bu bağlamda özgün ve özgür sendikacılığın öncüleri de işyeri temsilcileri olduğunu ifade etti. Eğitim Bir Sen olarak ülke ve uluslararası sendikacılığa yeni ufuklar ve umutlar getirdiklerini, bu bağlamda pergelin bir ayağının medeniyet değerlerinde sabit diğer ayağının ise dünya genelinde açık olduğunu söyledi.

Karanfiler, geçen dört yılda genel merkez ve şube olarak çok yoğun bir çalışma ve gayretin içinde olduklarını, toplu sözleşme, ülkedeki kalkışma, dış güçlerin oyunları, uluslararası sendikal çalışmalar, küresel ve ulusal sorunlar, sendikamız adına hem yorucu hem de yoğurucu olmuştur dedi.

İlhan AŞANBOĞA, sosyal medya ve algı yönetimi, temsil ve iletişim becerileri konularında sunum yaptılar.

Eğitim sonunda Motif Kart, üyelik çalışmaları üzerinde konuşularak ayrıca işyeri temsilcilerinin talepleri, teklifleri ve tenkitleri de değerlendirildi.

Eğitim Programı sonunda  Şube Başkanı Selahattin Karanfiler tarafından işyeri temsilcilerine eğitim sertifikalarını dağıtımı yapıldıktan sonra program  sona erdi.