Kadınlar Komisyonu
Sadıka ŞİMŞEK
Başkan

e-posta:  sadikesimsek@hotmail.com

Meral KÜÇÜKYILMAZ
Sekreter

e-posta:

Zeynep ÇETİNLER
Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

e-posta: zeynepcoskun82@hotmail.com

Melike SERT
Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

e-posta:

Aslı ARSLAN
Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)

e-posta:

Esra ÇIKI
Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme)

e-posta:

Funda KIRLI
Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)

e-posta:

Top